Středověký opasek se zdobením podle nálezu z Londýna

Datace: 1350 - 1500 (London Museum; Egan and Pritchard 2013)

Nákončí je zdobeno monogramem s náboženskou tematikou.

Plošné zdobení je vytvořeno podle dochovaného usňového originálu z Londýna, stejný typ raznice je ale otištěn i na analogickém nálezu z Dordrechtu.

Celková délka opasku je 140cm

šířka opasku: 2,5cm

2 100,00 Kč