Brašnička podle originálu z Francie

Vyprodáno

Datováno do 15. století

Brašnička je vyrobena podle zdobeného dobře dochovaného originálu z Francie publikovaného v knize Purses in Pieces (Goubitz 2009). Jako taková je poměrně častým zdrojem inspirace.

Vzor je vyhotoven z části lisováním (podklad pro ptáky na oušcích brašničky) a dotvořen ručním tepáním, stejně tak jak je tomu na původním kusu. Vzor ptáků a jeho okolí je dotvořen do mnou předpokládané původní formy po pečlivém zkoumání dostupných fotografií. Písmena pak dotvořena podle předpokládaného textu. Ten dle akviziční zprávy muzea MET, kde je nyní uložena, zní: "Amours metient, metient ence prigon, amours metient" což by volně přeloženo mělo znamenat "Láska mne drží, drží mě ve vězení, láska mne drží".

Vnitřní členění brašničky pak vychází z obecných tezí O.Goubitze o jejich konstrukci. Originál má na zadní straně oušek pro opasek předěl, což je poměrně častý konstrukční detail, a stejně tak je na originálech velmi často a velmi neodborně opravován, což mě odradilo od kopírování i tohoto detailu a je to jediná zásadní odlišnost v konstrukci brašničky vůči originálu. Brašničku je možné vyrobit včetně tohoto detailu, který původně pravděpodobně sloužil k úspoře materiálu při výrobě.

Brašnička je vyhotovena 1:1 k originálu z třísločiněné hovězí usně v kombinaci s měkkou chromem činěnou koninou na vnějších měšcích a pevnou lněnou podšívkou. Celý kus je zpracován ručně včetně šití provedeného lněnou dratví a koženým řemínkem. Více o průběhu výroby se můžete dočíst na našem blogu.

Celková výška 17cm

Celková šířka 19cm

Šířka otvoru zadní kapsy 13,5cm

Výška zadní kapsy 7,5cm

Šířka otvoru přední kapsy 11,5cm

Výška přední kapsy 8cm

Otvor pro opasek až 5cm

4 500,00 Kč